تخته نرد

  • آموزش تخته نرد آنلاین

    تخته نرد یکی از بازی هایی است که از گذشته های دور به امروزیان ارث رسیده است و یک بازیه…

  • backgammon1

    تخته نرد آنلاین

    تخته نرد از جمله بازی های فکری، متکی به برنامه ریزی و شمارش است که از آن جهت که با…

دکمه بازگشت به بالا