Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Gavsî
  Misafir

  Tasavvufta TevHiD

  İnsanoğLu varoLduğu günden beri varLık, aLLah ve insan iLişkisine iLgi duymaktadır. Bütün dinLer, feLsefi sistemLer geneLLikLe bu iLişkiyi çözmeye ve anLamaya çaLışırLar. iLahi menşe'Li dinLerde bu iLişki Tevhid iLkesi iLe çözüLmüş ve "kainatın varoLuş sebebinin "Bir" oLan varLığını ikrar ve ızhar oLduğu" ifadesiyLe özetLenmiştir. İsLam'ın tevhid iLkesi, tasavvufta da "vahdet ve birLik anLayışını hayatın her safhasına yayma sonucunu doğurmuştur.VarLığın, "Bir" oLan aLLah'ın eseri oLması, gerek vahiy ayetLerinin; gerekse kainat kitabındaki ayetLerin daima "Bir"'i anLatıp Bir'e çağırması, tasavvufta tevhid iLkesine yöneLişi pekiştirmiştir.

  "İman, diL iLe ikrar ve kaLb iLe tastikdir" derken imanın bir kaLb olayı oLduğu; zihni istidLaLLerden çok, kaLbi itminanLara bağLı buLunduğu anLatıLmaktadır.Kuran-ı Kerim'deki: "aLLah bir adamın kaLbinde iki kaLb yaratmamıştır."(eL-ahzab 33/4) ayetiyLe kaLbLerdeki tevhid isti'dadı anLatıLmakta ve gönLe yakışanın bir aLLah sevgisi oLduğuna işaret ediLmektedir..

  Dağınık ve değişik düşünceLerin "Bir"'e giden yoLda insana perde oLması, düşünceLeri "Bir"'e indirmeyi gerekLi kıLmıştır. Nitekim Hz. Peygamber "saLLaLLahu aLeyhi veseLLem" ' in: " KaygıLarı Tek'e indiren diğer kaygıLarına aLLah 'ın kefiL oLduğuna (İbn Mace, Mukaddime, 23) Dair hadisi Cem veya BirLik Düşüncesinin temeLini oLuşturmuştur. Çünkü kaygı ve düşünceLeri Bir'e indirmek, daima Bir'i görmek ve Bir'i müLahaza etmek Bir iLe Cem oLmak şekLinde geLişerek, Tevhid ve VarLığın birLiği iLkesi şekLinde ifade ediLir oLmuştur. bu düşünce bazen kaygı ve maksadLarın birLenmesi, Hakk'ın iradesiyLe kuLun iradesinin bir oLması anLamına geLEn " Tevhidi Küsud" bazende sadece "Bir"'i görmek anLamına geLen "Tevhidi şühud" şekLinde ifade ediLir.

  BöyLe bir tevhidi anLayışın, yanLış anLama ve iLtibasLara sebeb oLmasını önLemede de sufiLerin beLLi bir titizLik gösterdikLeri görüLmektedir. Nitekim Zünnun Mısri "Kudduse sirruh" 'a Tevhidden soruLduğunda şu karşıLığı vermiştir: aLLah'ın eşyanın içine girmeyen kudretini, eşya iLe bütünLeşmeyen sanatını biLmek, herşeyin sebebinin aLLah'ın san'atı oLduğunu ve o'nun San'atında bir arıza buLunmadığını kavramak, gökLerde ve yerde aLLah'tan başka müdebbir oLmadığını, aLLah'ın insanın zihin ve tasavvuruna geLen şeyLerden uzak oLduğunu anLatmaktadır"

  Cüneydi Bağdadi "kudduse sirruh" şöyLe söyLer: Tevhid, kuLun aLLah'ın huzurunda bir karaLtı, bir göLge gibi oLmasıdır. kuLun üzerinde aLLah'ın tedbir ve idari tasarrfLarı, kudretinin hükümLeri ve icabLArı, mecrasında cereyan eder. bu durumda kuL, kendinden, haLkın kendisini çağırmasından ve bu çağrıya icabetten fani oLarak tevhid deryasının derinLikLerine gark oLmuştur. KuL, aLLah'ın vahdaniyyetinde mevcud hakikatLerLe yine aLLah'ın kurbunun ve O'na yakın oLma haLinin hakikati içinde his, hakreket ve iradesinden soyuLmuştur." Cüneydi bağdadi "kudduse sirrug" başa bir seferinde: Kadim'i muhdesten ayırmaktır Tevhid.. " BuyururLar.

  Muhammed b. Vasi: "Hiç birşey görmedim ki onda ALLah'ı görmüş oLmayayım", derken bir başka sufi de " Hiç birşey görmedimki ondan önce aLLah'ı görmüş oLmayayım" demektedir.

  Cüneydi Bağdadi "kudduse sirruh" "eLest bezmi"'ni anLatan ayeti kerimenin açıkLaması sadedinde şunLarı söyLer: " VarLıktan önce bu konuşma nerede ve nasıL oLabiLir? Burada soruya cevap veren, Hakk'ın kudret ve iradesiyLe ruhLardır. Şu anda da durum ondan farkLı değiLdir. Şimdi de diLeyen ve varLıkLarı ortaya koyan O'dur."

  içte ve dışta can müLkünde ve cihan mülkünde tevhidi gerçekLeştirmeyi amaçLayan sufiLer tevhidi üç mertebede eLe aLırLar..

  1 Hakk'ın Hakk'ı Tevhidi: Kuran'daki: "aLLah deLiLLeriyLe açıkLamıştır ki kendisinden başka iLah yoktur" (ALü İmran 3/ 18)

  2 HaLk'ın Hakk'ı Tevhidi: aLLah'ın kuLLarından tevhide inananLarın muvahhidLiğini kabuL buyurması.

  3 Hakk'ın haLkı Tevhidi: Şu ayetLe aLLah bunu emretmektedir: " ALLh iLe birLikte başka bir iLah tanıma! Sonra kınanmış ve kendi başına terkediLmiş oLarak kaLırsın. Rabbın sadece kendisine kuLLuk etmemizi emreder." ( eL-İsra 17/22-23)

  Hakk'ın tevhidinin tezahürü oLarak mü'min:

  ALLah iLe iLişkiLerinde ihsana erer. aLLah'ı görüyormuşcasına kuLLuk anLayışına uLaşır.

  insanLarLa münasebetLerinde İsare eder, "Ben ben" demekten ve şahsi menfaatLarını öne çıkartmaktan kurtuLur. Buna sufiLer "İskatu'L-Yaat" aLırLar. Bunun anLamı: "Ben, beni, benimLe, bana, benim için" gibi ifadeLerLe anLAtıLan benciLLikten geçmektır.

  Eşyaya ve diğer varLıkLara bakışında daima bir oLan aLLah'ın kudret asarını görmek ve onLarın tesbihini duymaktır. Çünkü " Yeryüzünde aLLah'ı hamdiyLe tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. ( eL- İsra 17/44)

  Tevhid'in yaşanan ancak anLatıLamayan bir haL oLduğunu anLatan Ebu Bekir ŞibLi'dir. Bakınız ne buyuruyorLar: Tevhid'i ibare ve LafızLarLa anLatmaya kaLkan müLhid oLur. Onu işaretLe anLatmaya çaLışan biri Hayır ve Şer oLmak üzere iki tanrıcı oLur. Bu konuda söz söyLemekten kaçınıp susan cahiLdir. Ona Erdiğini sanan hiçbirşeye erememiştir. Ona ima iLe işare teden, Ona cihet ve mekan izafe edeceğinden putperest oLur. Ona yakın oLduğunu sanan asLında uzaktır. Onu buLduğunu sanıp Vecd gösterisine kaLkan Kaybeder. Onu düşünceLerinizLe kavrayıp, akıLLarınızLa tam bir şekiLde anLAdığınızı sandığınızda bu düşünceLeriniz size iade ediLir. Çünkü bu tür düşünceLer, sizin uydurduğunuz ve sizin gibi sonradan oLma, masnü ve muhdes şeyLerdir"


  Tevhid'in bir Vecd ve duygu işi oLduğunu ise şu anLatımda görmek mümkündür: "KuLun kaLben vecd iLe aLLah iLe kaim oLduğunun biLmesi üzerinde Hakk'ın idari tasarrufu iLe kudret ahkamının cari buLunduğunu kavraması, tevhid deryasında nefsinden fani oLması, hisLerinin gitmesiyLe HaLık'tan oLan istekLerinde yine Hak iLe kaim oLduğunu anLaması ve yaratıLmadan önceki haLine dönmesidir. Bir başka ifade iLe kuLun üzerinde iLahi ahkamın ve Rabbani iradenin cari oLmasıdır."

  ŞibLi "kudduse sirruh" adamınb irisine "beşeri tevhid"'demisin, yoksa iLahi Tevhidde mi?" diye sormuş.. Adam: "AraLarında fark var mı?" diye sorunca ŞibLi: " Evet, Tevhidin beşeri oLanı ceza korkusuyLa oLur, iLahi oLanı ise Ta'zim duygusuyLa" diye karşıLık vermiş.

  Ebu abbas b. ata Derki: Gerçek tevhidin aLameti, Tevhidi unutacak haLe geLmektir. Tevhidin doğrusu " vahid iLe kaim" oLmaktır. İbn ata bu sözLeriyLe kuLun herşeyin Hak iLe kaim olduğu duygusuna erip tevhidi dörmemesi gerektiğini anlatmaktadır.

  Bu tür bir tevhid fikri, kaLbin manevi seyri sırasında meydana geLir. Kaynağı ibadetin çokLuğu ve Hak'a yöneLişin yoğunLuğudur. Mücahede, dünyaya rağmeti terk, zikre decam gibi sebebLerLe kaLbde sevgi ve aşk meydana gelir. kaLb masivadan arınarak Hakk'ın esma, sıfat ve zıLaL nurLarına ayna oLur. Nitekim Hadisi kutside:

  KuLum bana nafiLeLerLe yakLaşır. Ta ki ben onu severim. Ben onu sevince de onun görmesi, işitmesi, yürümesi, tutması ben oLurum. KuL, benimLe görür, benimLe işitir, benimLe yürür, BenimLe tutar..( Buhari, Rikak 38)

  buyruLduğu şekiLde kuL, bütün fiiLLerin Hakk'ın fiiLLeri oLduğunu idrak etmeye başLar. Çünkü bu aLemde FaiL-i MutLak aLLah'tır. Bütün fiiLLerin FaiLi O'dur. Gerçek tevhid perdeyi kaLdırıp bu gerçeği görmeyi sağLar. BöyLece tevhid iLkesi bir duygu ve vecd oLarak hayatın her safhasına girmiş oLur..

 2. #2
  Tuğgeneral
  Üyelik tarihi
  05.Nisan.2009
  Nereden
  Lepisma Sakkarina
  Mesajlar
  8,389
  Foruma konu eklediğin için teşekkür , başlığını not aldım bunuda okur yorum yaparım bir ara (:
  Karınca misali ne yaptınız da fil büyüklüğünde konuşmalarınız var?
  Safınız belli mi?
  Önlere gittikçe değil, hakikate gittikçe sevap artar.

 3. #3
  ulash
  Misafir
  ayette -- sünnette tasavvuf ile alakalı hicbirşey yoktur ,,

 4. #4
  helix
  Misafir
  Bende tevhide rastlıyamadım Gavsi kardeşimizin eklemiş olduğu konuda..

Benzer Konular

 1. Tasavvufta 4 kapı vardır..
  Konu Sahibi EcriN_88 Forum Serbest Kürsü
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Şubat.2012, 15:33
 2. Tasavvufta biat (inabe ve intisap)
  Konu Sahibi Gavsî Forum Kavramlar
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Kasım.2010, 23:19
 3. tevhid ve tefrika
  Konu Sahibi ademoglu Forum Serbest Kürsü
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2010, 11:48
 4. Kelime-i tevhid
  Konu Sahibi evrim Forum Sizden iSLAMKENT'e
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Nisan.2010, 19:06
 5. Kelime-i tevhid ve tevhid..
  Konu Sahibi helix Forum Fıkıh - Akaid - Kelam
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 17.Kasım.2009, 10:12

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •